Roadmap Betrouwbaar.online

We accepteren heel vlug allerlei cookies en statements om maar snel aan de slag te kunnen met de functie van een bepaalde App of IoT apparaat. Hoewel er allerlei instanties waarschuwen voor cybercrime en de EU privacy regels heeft opgesteld, doen we daar eigenlijk veel te weinig mee.  Maar dat is ook niet gemakkelijk. Het lijkt een ondoenbare zaak om alle Apps op je telefoon en alle Internet of Things apparaten in je huis of kantoor te onderzoeken of ze  veilig en betrouwbaar zijn.

Hieronder geven we een beeld van de ontwikkeling van het idee naar waar we nu staan.

12 juli
Peter Novitzky zal ons team versterken met zijn kennis van de toegepaste filosofie en ethiek in de technologische wereld.

2 juli 2020
De websites betrouwbaar.online en trustable.online zijn nu officieel online en een dertigtal mensen is gevraagd naar hun mening.

17 juni 2020
De vragenlijsten worden in het I-depot opgeslagen ter bescherming van auteursrechten na overleg met een advocaat.

Juni 2020
De Engelstalige vragenlijst wordt in de website gebouwd.

Juni 2020
Via een voucher van het SIDN fonds ontvangen we begeleiding in de branding van het idee door het bedrijf Generous Minds. De sessie levert een goed beeld op van hoe we trustable.online moeten gaan neerzetten in de markt.

Mei 2020
Via Fiverr laten we een logo maken en 10 iconen, we stellen een betrouwbare groene kleur vast.

Mei 2020
De websites trustable.online en betrouwbaar.online zijn online en de eerste Nederlandstalige vragenlijst wordt ingebouwd en met hulp van het bedrijf Defacto wordt de ranking module en sorteertemplate gemaakt.

April 2020
Vier studenten van de Tilburg University zijn deze maand 2 dagen in de week beschikbaar om mee te werken aan de survey. Dit in het kader van Tilt Clinic (TILT=Tilburg Institute for Law, Technology, and Society).

5 Maart 2020
Officiële kick-off van het werkpakket waarin we de survey gaan ontwikkelen. De initiële vragenlijst wordt met ons ontwikkelt door een AVANS werkstudent Joëlle van der Laan, welke eveneens aan het project is toegevoegd. De vragenlijst zal uiteindelijk App-ontwikkelaars en makers van IoT apparatuur uitgebreid bevragen met als resultaat een transparante ranking op de gebieden privacy, gegevensverwerking, technologie, ethiek, integriteit en functionaliteit.

26 februari 2020
Domeinnaam trustable.online geregistreerd.

Februari 2020
In gesprek met Tilburg University, we willen graag in aanmerking komen voor een zogenaamde Tilt Clinic (TILT=Tilburg Institute for Law, Technology, and Society). Tilburg University gelooft ook in ons idee en uit een tiental sollicitanten selecteren we 4 internationale studenten die in april meewerken aan de verdieping van onze vragenlijst.

5 februari 2020
Officiële toekenningsbrief SIDNfonds ontvangen

Januari 2020
De aanvraag bij het SIDNfonds voor de pionierssubsidie van € 10.000 wordt toegekend.
We gaan een concept bouwen van een website en een survey die duiding geeft over de betrouwbaarheid van Nederlandse Apps die gebruikt worden om incidenten te melden

20 december 2019
Domeinnaam betrouwbaar.online geregistreerd.

December 2019
Samen met AVANS hogeschool schrijven we een pitch voor een pionierssubsidie van het SIDNfonds. Dit fonds ondersteunt innovatieve internetprojecten die bijdragen aan een sterker en veiliger internet.

Juli 2019
Ben Kokkeler tipte Jan om een aanvraag voor een pioniers subsidie bij het SIDNfonds in te dienen.

Mei 2019
Ben Kokkeler (docent Applied Sciences bij Avans Hogeschool) is enthousiast voor het idee en samen zoeken we naar mogelijke subsidiebronnen. We werken een plan uit voor een SBIR regeling. Helaas worden we afgewezen in juli 2019.

April 2019
Het idee voor een vergelijkingssite was daarmee geboren en Jan benaderde Tom Pijnenburg om deze samen met hem te ontwikkelen. Als web ontwikkelaar en host provider is Tom doordrongen van de noodzaak met betrouwbare Apps en software te werken. Tom en Jan gaan samen aan de slag.

Maart 2019
Na een negatieve ervaring met een ontwikkelaar (deze gebruikte de naam van Jan zonder toestemming voor een positieve beoordeling) kwam Jan op het idee voor een benchmark voor de betrouwbaarheid van Apps en IOT apparatuur.

Oktober 2010
Jan Otten wint de Social Innovation Award met zijn SafeCity App. Een App die gebruikers in staat stelde beelden van onveilige situaties te streamen naar hulpinstanties. De App was zijn tijd vooruit maar liep tegen de beperkingen op van de toenmalige 3G netwerken en werd daarom niet voortgezet. Jan bleef vanuit zijn expertise App ontwikkelaars ondersteunen.