• Privacy 80% 80%
  • Data behandeling 71% 71%
  • Technologisch 77% 77%
  • Ethisch 65% 65%
  • Integriteit 56% 56%
  • Functionaliteit 82% 82%

72 %

Betrouwbaar.online beoordeling

%

Samen maken we de buurt veilig! Help mee om uw buurt veilig te houden voor iedereen. Ontvang urgent nieuws en tips van onder andere Politie en Burgernet, of geef zelf verdachte situaties door.
Voordelen: geen persoonsgegevens delen met buren, automatisch in groep, alle informatie op één plek.

Bedrijf: Samen Veiliger B.V.

https://veiligebuurt.nl

 Privacy

1 – Welke categorieën persoonsgegevens verwerkt u?
Algemene -en gevoelige data

2 – Slaat u ook inhoudelijke gegevens van de gebruiker op?
Ja

3 – Gebruikt u de inhoudelijke gegevens voor verdere verwerking?
Nee

4 – Kan de gebruiker eenvoudig zijn / haar gegevens bekijken?
Ja, en kan de gegevens aanpassen en verwijderen

5 – Verstrekt u informatie over de verwerking van de gegevens aan betrokkenen / gebruikers?
Ja

6 – Heeft u een DPO (Data Protection Officer) aangesteld?
ja, hoewel we niet voldoen aan de voorwaarden onder art. 37

7 – Heeft u uw werknemers naar behoren gemachtigd om persoonsgegevens te verwerken?
Ja

8 – Heeft u uw relatie met gegevensverwerkers naar behoren geregeld via een gegevensverwerkingsovereenkomst, een Data Pro-code of een Data Pro-verklaring?
We werken niet met (externe) gegevensverwerkers

9 – Selecteer a.u.b. aan welke rechten van betrokkenen u hieronder wilt voldoen.
Recht op toegang, Recht op rectificatie, Recht op verwijdering, Recht op beperking van verwerking, Recht op overdraagbaarheid van gegevens, Recht op bezwaar, Recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde besluitvorming

10 – Hoe informeert u eindgebruikers wanneer u wijzigingen aanbrengt in het privacybeleid of hoe u persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt of openbaar maakt.
Wij informeren gebruikers vooraf over updates van het privacybeleid van uw app., Wij vertellen gebruikers precies welke regels wij wijzigne, zodat ze het nieuwe en oude beleid niet hoeven te vergelijken om te begrijpen wat er gebeurt., Als we nieuwe functies opnemen, met name functies waarbij informatie aan derden wordt verstrekt, zorgen we dat de wijzigingen gemakkelijk te vinden en te begrijpen zijn via het updateproces, Waar mogelijk vragen we uitdrukkelijke toestemming van gebruikers voor wijzigingen die van invloed kunnen zijn op hun privacy., We maken nooit stille app-updates die de privacy van de gebruiker schaden

11 – Heeft u interne procedures aangenomen om op verzoek van betrokkenen actie te ondernemen die hun rechten uitoefenen (bijv. Helpdesk, speciale e-mailboxen)?
Ja

12 – Kan de gebruiker eerder gemaakte toestemmingen intrekken op dezelfde manier waarop deze zijn gegeven?
Ja

13 – Welke verschillende factoren worden gebruikt om gebruikers van uw applicatie te profileren?
We profileren geen gebruikers

14 -Gebruikt u profielgegevens om persoonlijke aspecten van gebruikers te voorspellen uitsluitend op basis van geautomatiseerde besluitvorming?
Nee, we voorspellen geen persoonlijke aspecten van de individuen

15 – Welke stappen neemt u om ervoor te zorgen dat de gegevens eerlijk en integer worden verwerkt? Geef aan wat van toepassing is.
Wij gebruiken heldere en eenduidige taal in privacy-instellingen, ze zijn gemakkelijk te vinden en gebruiksvriendelijk., Wij behandelen de gegevens van individuen alleen op een manier die zij redelijkerwijs zouden verwachten, of u kunt uitleggen waarom een ​​onverwachte verwerking gerechtvaardigd is., Wij hebben overwogen hoe de verwerking de betrokken personen kan beïnvloeden en u kunt eventuele nadelige gevolgen rechtvaardigen., Wij bedriegen of misleiden mensen niet wanneer wij hun persoonlijke gegevens verzamelen.

16 – Heeft u DPIA (Privacy Impact Assessments (PIA’s) & Data Protection Impact Assessments (DPIA’s)) uitgevoerd?
Ja

17 – Worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verkregen?
We verwijderen de gegevens rechtstreeks

18 – Hoe vaak wordt het gegevensbeschermingsbeleid getest en indien nodig aangepast?
Pas na een incident

Cijfer Privacy
80

Data behandeling

1 – Verwerkt u persoonsgegevens op grote schaal? > 5000 personen
Ja, voldoet aan AVG / GDPR

2 – Hoe lang bewaart u de persoonsgegevens van de gebruiker na het laatste gebruik?
Niet langer dan nodig is.

3 – Wat doet u met de gegevens nadat de bewaartermijn is verstreken?
Wij verwijderen de gegevens

4 – Worden bij het verwijderen van gegevens van een gebruiker ook de metagegevens verwijderd?
Nee

5 – Worden de gegevens van uw gebruikers verwerkt en beheerd via IAAS?
Ja

6 – Is uw organisatie verantwoordelijk voor de verwerking, het beheer en de opslag van de gegevens?
Ja

7 – Als u de persoonsgegevens doorgeeft aan derden, zijn de doorgiften dan binnen of buiten de EU?
Buiten de EU met inachtneming van de maatregelen die zijn uiteengezet in hoofdstuk V van de AVG

8 – Zijn er persoonlijke gegevens bekendgemaakt aan of toegankelijk voor derden buiten uw entiteit?
Ja, conform verwerkingsovereenkomst (DPIA)

9 – Moeten gebruikers zich identificeren bij het inloggen en waar wordt de authenticatie opgeslagen?
Ja, met een wachtwoord en we slaan dit op de smartphone op

10 – Is de informatie van de gebruiker zichtbaar voor andere gebruikers?
Nee

11 – Waar worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen?
Cloudopslag Amazon

12 – In welk formaat slaat u de gegevens op?
Ciphertext (encryptie)

13 – Gebruik je scramble-technieken voor codering?
Ja, we gebruiken SHA-3

14 – Hoe vaak heeft zich in uw organisatie de afgelopen 5 jaar een datalek voorgedaan?
Nooit

15 – Hoe vaak wordt het gegevensbeschermingsbeleid getest en indien nodig aangepast?
Pas nadat een incident heeft plaatsgevonden

16 – Is uw app gecertificeerd voor ISO / IEC-25000?
Nee

17 – Welke categorieën geolocatiegegevens slaat u op?
Alleen locatiegegevens

18 Welke stappen hebt u genomen om ervoor te zorgen dat de gegevens accuraat en up-to-date zijn?
De nauwkeurigheid en kwaliteit van de gegevens wordt periodiek gecontroleerd.

Cijfer Data behandeling:
71

Technologie

1 – Welke veiligheidsmaatregelen heb je getroffen?
Logistieke, organisatorische en technische maatregelen

2 – Gebruikt uw ontwikkelteam een ​​wachtwoordbeleid?
Keuze van de ontwikkelaar zelf

3 – Ondergaat uw app regelmatig een beveiligingstest?
We nodigen regelmatig externe experts uit om onze code en toepassing te valideren

4 – Welke van de volgende principes is van toepassing op hoe privacy by design in uw organisatie wordt geïmplementeerd?
Voorkomen is beter dan genezen, Privacy is de standaard, Gegevensbescherming en beveiliging integreren in het ontwerp, Zichtbaarheid en transparantie en respect voor de privacy van de betrokkene

5 – Zijn de door u gebruikte algoritmen op uw website / applicatie op een voorspelbare en verifieerbare manier ontwikkeld?
Ja, we leggen de regels achter het algoritme uit

6 – Welke sensoren van de smartphone gebruikt de app?
GPS, Camera

7 – Analyseert u (automatisch) server (beveiligings) logs?
Ja, met scripts

8 – Installeert u cookies op apparaten van gebruikers?
Nee, we plaatsen geen cookies

9 – Welk protocol gebruikt u tussen de app en de server?
https

10 – Gebruikt uw applicatie logboeken met aanpassingen en updates op het apparaat waar de app op draait?
Ja

11 – Hoe beschermt u tegen data caching?
We hebben geschikte invoertypen ingesteld en voorkomen het kopiëren van inhoud naar het klembord zonder bevestiging van de gebruiker

12 – Gebruikt u trackingtools van derden, zoals FB-pixels, Google Analytics en andere?
Ja

13 – Kunt u 99,97% uptime en service garantie bieden?
Ja

14 – Is uw applicatie getest en functioneel op lage bandbreedte? (2 g)
Ja

15 – Is er ooit op bugs gezocht om te zien of gegevens kunnen worden gehackt? Zo ja, hoe lang geleden
Ja, minder dan 1 jaar geleden

16 – Hoe vaak wordt uw app geüpdatet?
We zorgen voor continue verbetering

17 – Hoe voorkomt u reverse engineering?
We gebruiken obfuscatie, minifcatie en slaan kritieke code alleen serverzijdig op

18 – Zijn in uw softwarecomponenten van derden gebruikt die gebruikmaken van externe communicatie?
Ja, we gebruiken tools voor Software Composition Analysis (SCA) bij het selecteren van de componenten.

19 – Welke tests hebt u uitgevoerd om de veiligheid van de app tijdens de ontwikkeling te garanderen?
We voeren Static Application Security Testing (SAST) uit tijdens de ontwikkeling

Cijfer technologie
77

Functionaliteit

1 – Valideert u de input van de gebruikers?
Ja, we werken met vaste velden.

2 – Gebruikt u een plug-in voor reclamebureaus op uw applicatie / website om op maat gemaakte advertenties aan uw gebruikers te leveren?
Nee

3 – Kunt u het percentage van gebruikers die uw app verlaten per maand meten?
Ja

4 – Zien en werken de apps op dezelfde manier op meerdere platforms zoals iOS, Android en Windows?
Ja

5 – Is er een kaart in de app voor gemakkelijke navigatie?
Ja

6 – Wat is belangrijker: esthetiek of functionaliteit?
Beide

7 – Kan een gebruiker berichten van andere gebruikers zien?
Alleen door de gebruiker aangewezen personen

8 – In welke talen is de app beschikbaar?
Elke gebruiker kan in zijn eigen taal lezen en communiceren

9 – Is er een supportdesk / helpdesk beschikbaar?
Ja, bereikbaar op werkdagen

10 – Hoe kan een gebruiker problemen met de app naar u verzenden?
Tekst, Afbeeldingen, Spraak

11 – Hoelang wordt deze app gebruikt?
Meer dan 3 jaar

12 – Hoeveel actieve gebruikers heeft deze app?
Meer dan 100.000

13 – Heeft u de app ontwikkeld met de “Hoooked” -methode?
Nee, maar we hebben iets vergelijkbaars gedaan

14 – Hebben eindgebruikers inspraak gehad in het ontwerp van deze app?
Ja

15 – Hoe verloopt het proces als een gebruiker een incident meldt?
De melding gaat rechtstreeks naar de geautoriseerde partij (lokale overheid / politie)

16 – Worden de GPS-locatiegegevens gedeeld met de lokale overheid / politie?
Nee

17 – Kunnen andere gebruikers de melding van een gebruiker zien?
Ja, alleen door de gebruiker aangewezen personen

18 – Ontvangt de gebruiker een bericht dat zijn rapport correct is aangekomen?
Ja

19 – Ontvangt de gebruiker een bericht dat zijn rapport is verwerkt?
Ja

Cijfer Functionaliteit
82

Ethiek

1 – Kunnen gebruikers een emotionele dimensie invoeren in een rapport of bericht?
Ja

2 -Behandelt uw app kwetsbare populatie of gevoelige onderwerpen?
Ja, maar we volgen alle richtlijnen op het gebied van privacy, financiën en gezondheid

3 – Bewaakt en registreert uw app het gedrag van de gebruiker?
Ja

4 – Kunnen gebruikers hun mening geven over bepaalde onderwerpen in uw app?
Ja

5 – Worden de persoonsgegevens gebruikt voor het profileren van individuen of om ze op een schaal te scoren?
Wij profileren niet

6 – Zal de verwerkingsactiviteit een systematische en uitgebreide evaluatie van persoonlijke aspecten omvatten op basis van geautomatiseerde besluitvorming?
Nee

7 – Is de app (automatisch) gekoppeld aan een nieuwssite of social media
Nee

8 – Doet u financieel zaken met de data?
Nee, we verkopen geen data

9 – Welke stappen neemt u om ervoor te zorgen dat de gegevens op een transparante manier worden verwerkt? Geef aan wat van toepassing is.
Wij presenteren een privacyverklaring aan onze gebruikers., Wij informeren gebruikers over het bestaan ​​en de doeleinden van de verwerkingsactiviteiten., Wij gebruiken heldere eenduidige taal in de informatie die aan gebruikers wordt verstrekt., Wij informeren gebruikers over wie hun gegevens gebruikt / verzamelt., Wij bieden gebruikers de mogelijkheid om zorgen of problemen te melden.

10 – Hoe vaak voert u een tevredenheidsonderzoek uit onder uw gebruikers?
Jaarlijks

11 – Over welke privacy zaken heeft u contact met de gebruiker bij het gebruik van de app?
Hoe lang we de persoonlijke informatie bewaren, die de app verzamelt., Of de eindgebruiker de toegang tot zijn persoonlijke informatie zal ‘ruilen’ voor voordelen zoals gemak of gratis downloads., We informeren gebruikers van tevoren over updates van het privacybeleid van de app.

12 – Hoe vaak bekijkt u of de gegevens nog relevant zijn naarmate uw product vordert?
Nooit, niet nodig, we hebben een minimum aan gegevens

Cijfer Ethiek
65

Integriteit

1 – Hoe kunt u uw organisatie beschrijven met betrekking tot de app / het IOT-apparaat?
Eigenaar van de app

2 – Wat voor soort organisatie bent u:
BV

3 – Hoeveel medewerkers heeft uw organisatie?
Minder dan 10

4 – Gebruikt u integriteitstoets voor screening vóór indiensttreding?
Wij eisen VOG verklaring

5 – Is uw werkomgeving vrij van onwettige discriminatie, intimidatie of geweld?
We respecteren de mensenrechten van uw medewerkers en anderen in uw bedrijfsvoering en uw activiteiten, We hebben geen werknemers in dienst die jonger zijn dan de toepasselijke minimum leeftijd., We verbieden discriminatie, intimidatie en vergelding, We beschermen werknemers tegen geweld op de werkplek of de dreiging met geweld

6 – Heeft uw organisatie meerdere apps ontwikkeld en op de markt gebracht?
Nee

7 – Hoe is het verdienmodel van de app?
Sponsoring

8 – Hoeveel draagt ​​deze app bij aan uw omzet?
Meer dan 100%

9 – Is de broncode van uw app bij een neutrale autoriteit geplaatst om ervoor te zorgen dat als er iets met uw bedrijf gebeurt, de app verder kan worden gebruikt?
Nee

10 – Heeft uw organisatie ISO certificatie?
Geen ISO certificering

11 – Welke maatregelen neemt u om corruptie te voorkomen?
Alle beslissingen en aanpassingen worden gemaakt door meer dan één persoon., Alle externe organisaties (agenten, leveranciers) moeten onze anticorruptie code toepassen., We vertrouwen onze medewerkers.

12 – Volgt uw organisatie de richtlijnen en onderneemt zij de juiste acties voor het mensenrechten programma van de Verenigde Naties? (geen slavernij, geen kinderarbeid)
Ja

13 -Heeft u beleid om de CO2-uitstoot te verminderen en / of te compenseren?
We werken eraan

14 – Hoe geeft uw organisatie vorm aan goed werkgeverschap?
We houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot lonen, uren en arbeidsomstandigheden, We maken geen gebruik van dwangarbeid, of van werknemers die onderworpen zijn aan enige vorm van dwang, of zich bezig houden met het van bevorderen mensenhandel, We hebben het beleid en systemen opgezet om in te kopen bij bronnen die zijn geverifieerd als conflictvrij, en verstrekken op aanvraag ondersteunende gegevens over onze toeleveringsketen

Cijfer integriteit
56

Reviewers waardering:
0
Rated 0 out of 5
0 van 5 sterren (op basis van 0 reviews)
Uitstekend0%
Heel goed0%
Gemiddeld0%
Slecht0%
Verschrikkelijk0%

Er zijn nog geen beoordelingen. Schrijf als eerste er een.